Çerez Politikası

Bitranium Teknoloji Anonim Şirketi Çerez Bilgilendirme Metni


Dünyamızın içinde bulunduğu bu tarihlerde hemen hemen her internet sitesi çerez kullanmaktadır. Çerezler kullanıcı deneyimlerini iyileştirmeye, kolaylaştırmaya ve daha etkili işlemler yapabilmeye yardımcı olurlar. Sizlere daha iyi, hızlı, şeffaf ve güvenli bir kullanım sağlamak için, birçok internet sitesi gibi bitrabit’te Çerez (Cookie)'ler kullanmaktadır. www.bitrabit.com sitesini ziyaret ederek bitrabitin’in internet sitesinin kullanımı için gerekli olan çerezlerin kullandığınız cihazlarınıza yerleştirmesini kabul etmiş olursunuz. Bitranium Teknoloji Anonim Şirketi ("Şirketimiz") olarak siz www.bitrabit.com ve ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine ("KVK Mevzuatı") uygun olarak işlenmesi ve korunması için gereken hassasiyeti göstermekteyiz. Şirketimizin KVK mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri, işbu Bitranium Teknoloji A.Ş. Çerez Bilgilendirme Metni ("Çerez Bilgilendirme Metni") ile Şirketimiz tarafından kullanılan çerezler ve bu vasıtayla işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmek isteriz.

Çerez Nedir? ve Kullandığımız Çerez Türleri Nelerdir?

Çerezler (cookies) ziyaret ettiğiniz internet sitesi tarafından tarayıcınız aracılığıyla cihaz veya ağ sunucunuza kayıd edilen veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Dolayısıyla, Sitemizi ziyaret etmenizle kullandığımız çerezler cihazınızda site ziyaretinize ilişkin bilgi saklanmasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanılmasını mümkün kılmaktadır. Sitemiz tarafından oluşturulan ve sadece Sitemiz tarafından okunabilen çerezler birincil çerezlerdir. Sitemizde sunulan içerik, erişim adresindeki alan adı dışında başka alan adları üzerinden de sağlanmaktadır. Bu gibi durumda her bir alan adı kendine özel üçüncü taraf çerezler oluşturmaktadır.

Sitemizde kullandığımız çerez türleri ile bu çerezleri kullanım amaçlarımız şu şekildedir:

Oturum Çerezleri
Oturum çerezleri, Sitemizi kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler olup internet tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerliliklerini korurlar.

Kalıcı Çerezler
Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler pazarlama amaçlı kullanılamaz. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmezse www.bitrabit.com adresinin çeşitli bölümleri kullanılamaz.

Performans için Gerekli Çerezler
Bitrabit'in web sitesini geliştirmesine yardımcı olan isimsiz çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin www.bitrabit.com adresini nasıl kullandıkları hakkında bilgiler toplayarak, en çok ziyaret edilen sayfalar veya alınan hataların tespitinde kullanılır.

Fonksiyonellik Çerezleri
Bitrabit'in ziyaretçi özellik ve tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan isimsiz çerezlerdir. Bu bilgilere dayanarak www.bitrabit.com her ziyaretçiye toplanan bilgiler doğrultusunda içerik gösterebilir. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi halinde;
www.bitrabit.com adresinin sağlayabileceği desteğin seviyesini düşürebilir, www.bitrabit.com adresinin bazı bölümleri kullanılamayabilir, www.bitrabit.com adresinin tercihlerinizi hatırlamaması, size özel bir özelliğin kullanılmaması ya da gösterilmemesine neden olabilir. Tercihlerinizi hatırlamasını engeller.

Hedef yada Reklam Çerezleri
Hedef yada Reklam Çerezleri, Bitrabit'in bilgisi doğrultusunda genellikle www.bitrabit.com adresinin reklam ağları tarafından yerleştirilir. Söz konusu çerezlerin kullanım amaçları aşağıdaki gibidir;

Sitemizde kullandığımız üçüncü (3.) taraf çerezler ile sizlere daha verimli ve işlevsel bir internet deneyimi sunmayı amaçlamaktayız. Bu üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar ile Şirketimiz arasında KVK mevzuatı uyarınca KVK Gizlilik Sözleşmesi akdedilmiş olup bu kişiler tarafından Şirketimiz adına elde edilen kişisel verilerinizin güvenliği garanti altına alınmıştır. Çerezlerin Saklanması ve Erişilmesi Sitemiz tarafından oluşturulan çerezler Sitemize erişim için kullandığınız internet sitesi tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda saklanmaktadır. Bu çerezlerin içerdiği bilgilere sadece çerezi oluşturan www.bitrabit.com alan adı altında sunulan Sitemiz tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür.

Çerezleri Yönetmek ve Kabul Etmek Sizlerin Kontrolünde Internet tarayıcılarınız genellikle ziyaret ettiğiniz sitede kullanılan çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. Internet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve sitemize erişim sağlamanızı veya sitemizin çeşitli özelliklerinden faydalanmanızı engelleyebilir.

Tarayıcınızı tüm siteler veya belirli siteler için çerezleri engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Diğer yandan, tarayıcınız üzerinden cihazınızda kaydedilen çerezleri silebilir veya bu çerezlerin listesini ve değerlerini görebilir ve takip edebilirsiniz. Aşağıda listelenen tarayıcılardan kullanmakta olduğunuzu tıklayarak çerez yönetimlerine ilişkin detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği Çerezler işbu Çerez Bilgilendirme Metni’nde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler KVK mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir. Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından KVK mevzuatına uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmaktadır. Sitemiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında daha detaylı bilgi için bitrabit.com İnternet Sitesi KVK Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

Bilgi Edinme Hakkınız
KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; (I) işlenip işlenmediğini öğrenme(II) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,(III) aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme;(IV) Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme;(V)kişisel verilerinizin KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;(VI)münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,(VII) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz. Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvuruda bulunmak istemeniz halinde;

başvurularınızı KVKK’nın 13. maddesi ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in başvuru usulünü düzenleyen 5.maddesine uygun şekilde iletebilirsiniz. Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebiniz kabul edilecek veya gerekçesi açıklanarak reddedilebilecek olup, cevabımız yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir. İşbu Çerez Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVK mevzuatına uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. İşbu Çerez Bilgilendirme Metni içeriğinin değişmesi veya yeni eklemeler olması durumunda, metin güncel ve son hali kullanıcılarımıza şeffaflık sağlamak ve veriyi ne şekilde topladığımız ve ne amaçla kullandığımızı bilgilendirmek için web sitemizde yayınlanacaktır.