TİCARİ ELEKTRONİK ONAYI


BİTRANİUM TEKNOLOJİ A.Ş. tarafından www.bitrabit.com web sitesi aracılığıyla yeni ürün/hizmetlerin tanıtımı ve teklifi ile kampanya ve/veya bültenler hakkında bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi başta olmak üzere, tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla Bitrabit.com web sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla paylaşmış olduğum ve ileti onay kutucuğunu işaretlediğim veya ilerleyen dönemlerde paylaşacağım telefon ve e-posta adresimin kullanılmasına ve işbu iletişim araçları ile şahsımla iletişime geçilmesine, bu kapsamda paylaşmış olduğum bilgilerin Bitranium Teknoloji A.Ş. ve/veya bitrabit.com tarafından saklanmasına, kullanılmasına ve ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına onay veriyorum. İşbu Ticari Elektronik İleti İzni ‘’Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’’ metninin ayrılmaz bir parçasıdır.

d